Vår styrelse och ekonomi

Församlingen Här nedan hittar du information om vår styrelse, samt länkar till information och frågor och svar om våra utländska insamlingskontor och ekonomi. Här hittar du också vår aktuella årsredovisning.

Livets Ords styrelse

Jan Blom, ordförande
jan.blom@livetsord.se   
018-489 80 12
Lön: 36 720 kr/mån
Andrepastor i församlingen sedan 2011. Har varit en del av Livets Ords verksamhet sedan 1985 då han kom till tro genom vårt utåtriktade arbete. Jan var under många år engagerad i att utveckla ungdomsarbetet både som volontär och anställd. 1997-2000 ansvarade han tillsammans med Joakim Lundqvist för ungdomsarbetet. År 2000 blev han avskild till distriktspastor med fokus på evangelisation i Uppsala. Undervisar regelbundet på vår bibelskola och bär det övergripande ansvaret för hela vårt sociala och utåtriktade arbete i Uppsala. Gift med Susanna och har fyra barn; Rebecka, Caroline, Simon och Andreas och ett barnbarn. 

Magnus Westergård, vice ordförande
magnus.westergard@loks.se 
018-489 80 50
Lön: 33 660 kr/mån
Skolchef för Livets Ords Kristna Skolor sedan sommaren 2014. Kom till Uppsala 1986 och har varit aktiv i församlingen sedan dess. Anställd på Livet Ord sedan 1993 och har jobbat inom många olika delar av Livets Ords arbete, på förlaget, som ansvarig för barnverksamheten, som församlingsadministratör och senast som administrativ chef för Livets Ords Internationella arbete. Bodde med sin familj i Israel 2003-2005 och var med och startade upp Livets Ords studiecenter där.  Har periodvis varit aktiv i landstingspolitiken.  Magnus är gift med Petra och har fyra barn, Hilda, Hugo, Judith och Algot. 


Joakim Lundqvist, ledamot
joakim.lundqvist@livetsord.se 
018-489 80 02 (sekreterare)
Lön: 42 840 kr/mån
Förstepastor i församlingen och representativ ledare för Livets Ord sedan våren 2013, då han efterträdde Ulf Ekman. Joakim gick Livets Ords Bibelcenter som 17-åring 1984/85 och har varit församlingsmedlem sedan 1997, då han flyttade till Uppsala från Leksand för att bli ungdomspastor. Var ungdomspastor på Livets Ord under åren 1997-2001 och har sedan dess också undervisat på bibelskolan.  Arbetade mellan 2002-2013 som ordförande för den fristående kristna elev- och studentorganisationen Ny Generation som han grundade. Joakim är gift med Maria och har två vuxna döttrar, Evelina och Julia och ett barnbarn på väg. 


Maj-Kristin Svedlund, ledamot
maj-kristin.svedlund@livetsord.se 
Lön: Pensionär, ej avlönad 
Styrelsemedlem sedan 1983. Har sedan uppstarten varit en av grundpelarna i församlingen. Maj-Kristin har bland annat varit med och startat upp söndagsskoleverksamheten -83, förskolan Löfteslandet - 84 och Livets Ords Kristna skola (-85) tillsammans med många medhjälpare, där hon verkade som rektor fram till 2002. Därefter blev hon skolchef för samtliga av våra skolor, som då vuxit till förskolorna Löfteslandet och Majgården samt Fridhemsskolan, Källskolan, Trädgårdskolan, Kyrkskolan, Livets Ords Kristna Gymnasium, grundsärskolan Emanuelsskolan och dåvarande Livets Ord University. Född i Indien och har ett stort hjärta för landet. Gift med Bengt sen 1990 och pensionerad sedan sommaren 2012.  


Christian Åkerhielm, suppleant
christian.akerhielm@livetsord.se
018-489 81 48
Lön: 33 660 kr/mån
Missionsdirektor i församlingen sedan 2000.  Medlem i Livets Ord sedan mitten på 80-talet då han också studerade två år på bibelskolan. Har sedan dess varit en viktig del av Livets Ords missionsarbete och rest flitigt till våra olika missionsfält. 1991 flyttade han och familjen som missionärer till Sibirien och senare vidare till Kazachstan. Bosatte sig 1995 i Moskva och startade en Livets Ords-församling som idag är en av Rysslands största. Christian leder idag Livets Ords missionsarbete och är också ordförande i det internationella nätverket Word of Life International. Gift med Catharina och tillsammans har de barnen Caroline, Therese, Samuel och Janina.


Notering: Alla löner är satta utifrån rekommendation vår ekonomiska rådgivningsgrupp och ligger inom, eller under, de spann som gruppen satt upp. Enligt rådande policy för all vår heltidsanställda personal, tillfaller alla eventuella talararvoden samt bokroyalties Livets Ord.

 

Ekonomilänkar

Information om våra utländska insamlingskontor
Information samt frågor och svar om vår ekonomi (Livets Ords blogg)Vår Årsredovisning

Årsredovisning räkenskapsåret 2015/2016