Kurs för dig som vill vara engagerad i Livets Ords missionsarbete

Mission Vi är inne i spännande tider där Gud öppnar nya dörrar utöver världen. Vi ser hur Mellanöstern tar emot evangeliet som aldrig förr. Vill du vara en del i Livets Ords missionsarbete, höra våra missionärer tala om vår missionshistoria, strategier framåt, hur du kan involvera dig som kort- eller långtidsvolontär, Bible Training Course (BTC) lärare etc? Då är detta kursen för dig!

We are living in exciting times where God is opening new doors all over the world. We can see how the people in the Middle East are receiving the gospel as never before. Do you want to be part of Word of Life's missions work, hear our missionaries tell our missions history, speak of strategies for the future and how you can get involved as a short- or long-term volunteer, Bible Training Course (BTC) teacher etc? This is the course for you!

På kursen kommer vi ta upp ämnen som vår missionshistoria, våra fyra grundpelare i hur vi arbetar på olika platser, din kallelse, kulturkrockar och mycket mer. Den sista dagen kommer våra nuvarande missionärer ute på fältet komma och dela sina upplevelser och vi kommer utmanas i team building. OBS! Kursen kommer hållas på engelska utan tolkmöjlighet.

The subjects on this course will be our missions history, the four pillars in our missions work in different places, your calling, culture clashes and much more. The last day our present missionaries on the field will come and share their experiences, and we will be challenged in team building. 


Information om kursen / Information about the course

Datum: 12 - 14 juni 2017     / Date: June 12th - 14th 2017

Schema:    / Schedule:
Måndag 9.00-17.00           / Monday 9.00 AM - 5.00 PM
Tisdag 9.30-12.00  / Tuesday 9.30 AM - 12.00 PM
Onsdag 9.30-17.00 / Wednesday 9.30 AM - 5.00 PM

Plats: Livets Ord / Location: Word of Life

Kostnad: 500 SEK (inkl. lunch måndag/onsdag, fika alla dagar) / Cost: 500 SEK. (inc. lunch & fika)
Betalning sker via swish på plats eller genom faktura. 

Anmälan: Fyll i formuläret här nedan för att att anmäla dig till kursen. / Registration: Below.