Nationaldagsbön 6 juni

Församlingen Låt oss komma tillsammans och be för Sverige den 6 juni, vår Nationaldag. Många kyrkor över landet har gjort denna dag till en särskild bönedag för vårt land. Vi vill gärna i överenskommelse med Sveriges församlingar samlas till en bönekväll denna viktiga dag.

Det finns många anledningar att samlas till bön för vårt land i just denna tid.

1      Terrorns inträde på våra gator.

2      Vår regerings behandling av Israel och antisemitism.

3      Det politiska skeendet i landets regering och riksdag.

4      Arbetet med mottagande och integrering av flyktingar

5      Det andliga klimatet i landet som yttrar sig i den kristna trons ställning i det offentliga livet, motståndet mot kristna skolor, synen på familjen osv.

6      Kristna förkunnares frimodighet att predika evangeliet rent och klart. Och våra kristna församlingars liv i enlighet med den förkunnelsen.

7      Kampen för det ofödda barnets rätt till liv.

8      Familjepolitiken

9      M.m.

Och till sist låt oss inte minst tacka Gud och fira att vi får bo i ett så vackert land som Sverige faktiskt är. Så grönt och skönt under somrarna från fjällvärld till skärgård. Så gnistrande vackert som man kan uppleva en kall vinterdag i fullt solsken från en klarblå himmel. Så rent och ordnat och okorrumperat som man knappast finner någon annanstans i världen. Och så vänligt och välkomnande, som många flyende för sitt liv kan uppleva sig bemötta här.

Välkomna till Nationaldagsbönen i Livets Ords kyrka den 6 juni kl 18.00!