Tyst retreat på Kåfalla 21-23 april 2017

Församlingen Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. (Mark. 9:2)

Avskildhet
Jesus drog sig ofta undan för sig själv och tillsammans med sina närmaste lärjungar. I avskildhet får man tid och möjlighet att komma ikapp sig själv, att tänka igenom saker som kommit i bakvatten och att avskilja tid för att söka Gud för framtiden eller något särskilt som ligger framför. 

Vila
Gud har lagt in vila i skapelseordningen. I sex dagar ska människan arbeta och på den sjunde ska hon vila och njuta av frukten av sitt arbete. I västvärlden har detta ignorerats i stort sett, vilket resulterat i många människors utbrändhet och utmattning. Att ta kvalitativ tid för vila är därför ett behov och en förmån som kan mötas under tysta dagar på Kåfalla Herrgård utanför Lindesberg. 

Tystnad
Den värld vi lever i är full av ljud och budskap.  Reklambudskapen pockar på uppmärksamhet. Åsikter diskuteras. Krav ställs. Barn skriker. Allt detta gör våra sinnen till formidabla torktumlare för tankar och känslor. Att sätta sig ner och tänka efter, är inte det lättaste, när tankarna förföljer och jagar och kräver uppmärksamhet och aktivitet.

Då är möjligheten att dra sig undan och avskilja sig för tystnad oerhört värdefull. I början kan det kännas obehagligt och svårt. Men om man låter sig föras in i tystnaden, lugnar sig till slut oron och man blir fri att både höra sig själv och Gud. Du är inbjuden att dela några dagar i tystnad tillsammans med likasinnade. Du leds in i tystnaden och gemenskapen med Gud genom bön och tillbedjan, korta bibelstudier, nattvard. Dessutom delar vi måltidsgemenskapen i tystnad och stilla musik.

Praktiskt information
Avfärd från Livets Ord fredag den 21 april 16.00 och inkvartering på Kåfalla 18.00
Hemfärd igen på söndag 23 april c:a 15.00
Om du har frågor kan du ringa 018-489 80 03
Retreatledare: Svante Rumar
Sista anmälningsdag: 12 april