Ulf Ekman kommer att upptas i Katolska kyrkan

Församlingen Vid söndagens gudstjänst på Livets Ord berättade Ulf Ekman att han och hans hustru Birgitta under våren kommer att upptas i den Katolska kyrkan. Efter en mångårig process av bön och reflektion har de kommit fram till detta beslut.

– För Birgitta och mig har det varit en långsam utveckling där vi gått från att upptäcka nya saker, till att uppskatta det vi upptäckt, till att närma oss och även lära oss av våra trossyskon. Nu upplever vi att vi skall ta konsekvenserna av vad vi upptäckt. Tron på enhet får praktiska konsekvenser, säger Ulf Ekman.

– Vi har sett en stor kärlek till Jesus och en genomtänkt teologi, förankrad i Bibeln och i klassiska dogmer. Vi har upplevt rikedomen i det sakramentala livet. Vi har sett logiken i det läroämbete som bevarar kyrkans trosundervisning och för den vidare från generation till generation.  Vi har mött en etisk och moralisk styrka och konsekvens som vågar gå emot den allmänna opinionen och har barmhärtighet med de svagaste och fattigaste. Och, inte minst, vi har kommit i kontakt med representanter för miljontals karismatiska katoliker och har sett deras levande tro, förklarar Ulf Ekman.

– Allt detta var både attraktivt och utmanande. Inte minst utmanade det våra inneboende protestantiska fördomar, och vi insåg att vi i många fall inte hade belägg för vår kritik emot dem. Vi behövde lära känna den katolska tron bättre. Detta ledde oss till att inse att det faktiskt var Jesus Kristus som ledde oss till att förenas med den Katolska kyrkan, säger Ulf Ekman.

Ulf och Birgitta Ekman betonar att det handlar om en personlig vandring som de har fått göra.

– Vi har inte försökt smyga in församlingen Livets Ord på denna väg eller haft någon hemlig agenda för att kollektivanslutna församlingen till Katolska kyrkan. Det vore en orimlig tanke.

I sitt tal till församlingen på söndagen var Ulf Ekman noga med att betona att det inte är ett steg i första hand något utan framförallt tillnågot.

– Vi älskar den församling som vi har varit med att bygga upp och betjäna i över trettio år och vi skulle inte kunna tänka oss annat än att vara tacksamma för den långa tid vi haft tillsammans. Vi har emellertid så tydligt upplevt Herrens maning att ta detta nya steg. När vi nu gör det är vi samtidigt övertygade om att församlingen Livets Ord är i goda händer och kommer att fortsätta att blomstra och bära god frukt i den vision den lever i.

Läs hela söndagens predikan här