Mat till nödställda i Irak

Humanitärt Behoven i Irak är väldigt stora just nu. Vår kontaktperson på plats talade med en familj på sex personer igår. De berättade att de bara hade ett ägg för hela familjen att äta. Situationen har blivit värre, speciellt i de flyktingområden som inte ligger under FN:s ansvar. Därför kommer vi nästa vecka att distribuera ut mat till behövande.

Vi är så tacksamma till Gud att vi precis har fått in en donation på 55 000 SEK från Feed the Nations Finland för att starta upp ett projekt av matdistribution på dessa platser i Irak. Vi planerar att börja nästa vecka i ett område nära Mosul. Det finns ungefär 2 000 familjer som bor i detta område, mestadels Yazidier och kristna, och de får inget understöd från någon organisation för tillfället. Detta projekt kommer att förse alla dessa familjer med basbehovet av mat. Vi är så tacksamma för alla våra partners som tillsammans gör en skillnad i Irak.