#byggakyrka-dagar

Församlingen Under våren fortsätter Livets Ord i Uppsala att i samarbete med lokala församlingar i vårt nätverk inbjuda till vad vi kallar #byggakyrka-dagar, fyllda av undervisning, seminarier, kvällsmöte, nattmöte för ungdomar, ledarmöten och gemenskap - på olika platser i Sverige och Norden.

Dagarna är öppna för alla som vill komma, och utgår från en längtan att lyfta fram trosfylld bibelundervisning, vikten av mission, behovet att stå upp för Jesus och för sanningen, och ge tillfälle för att tillsammans som troende lyfta upp Jesus över våra städer och vårt land, genom bön och lovsång. Vår bön och förhoppning är att dessa dagar ska kunna vara en resurs för vitalisering, uppmuntran och hjälp att 'bygga kyrka', helt oavsett vilket sammanhang man själv står i.

 

#byggakyrka Seinäjoki 8 april


10.00                               

Bibelundervisning om tro med Ville Männistö


12.00   

Nätverkslunch, anmälan behövs*


14:30                             

Seminarium

Israel: Svante Rumar

Ungdomsarbete: Joakim Lundqvist

Lovsång: Niklas Werner


16:00                           

Missionsmöte med Ville Männistö


19.00                                 

Kvällsmöte med Joakim Lundqvist


*Anmälan sker via mail till simon.ahlstrand@livetsord.se