#byggakyrka-dagar

Församlingen Under våren fortsätter Livets Ord i Uppsala att i samarbete med lokala församlingar i vårt nätverk inbjuda till vad vi kallar #byggakyrka-dagar, fyllda av undervisning, seminarier, kvällsmöte, nattmöte för ungdomar, ledarmöten och gemenskap - på olika platser i Sverige och Norden.

Dagarna är öppna för alla som vill komma, och utgår från en längtan att lyfta fram trosfylld bibelundervisning, vikten av mission, behovet att stå upp för Jesus och för sanningen, och ge tillfälle för att tillsammans som troende lyfta upp Jesus över våra städer och vårt land, genom bön och lovsång. Vår bön och förhoppning är att dessa dagar ska kunna vara en resurs för vitalisering, uppmuntran och hjälp att 'bygga kyrka', helt oavsett vilket sammanhang man själv står i.

 

#byggakyrka Uddevalla 16 april


10.00                               

Bibelseminarium med Jonny Foglander


12.00   

Ledarlunch, anmälan behövs*


13.30 - 14:20                                

Seminarium

Socialt: Eva Moberg

Teknik: Livets Ords teknikteam


15.40 - 16:30                                

Seminarium

Israel: Svante Rumar

Ungdom: Joakim Lundqvist / Emma Jonsson


19.00                                 

Kvällsmöte med Joakim Lundqvist


Ca 21.00                          

Ungdomsmöte med Emma Jonsson


*Mejla till simon.ahlstrand@livetsord.se