Visionssöndag

FörsamlingenNu på söndag kommer Joakim Lundqvist att predika om vår vision för 2015. Missa inte det!

Information från Livets Ords styrelse

FörsamlingenVi som idag utgör Livets Ords styrelse vill här redogöra för våra tankar och beslut med anledning av de pensionsavtal som tecknats mellan Livets Ord och dess styrelses ursprungsmedlemmar, samt för de beslut vi har fattat rörande ekonomiska rutiner.

Visionssöndag

FörsamlingenNu på söndag kommer Joakim Lundqvist att predika om vår vision för 2015. Missa inte det!

Information från Livets Ords styrelse

FörsamlingenVi som idag utgör Livets Ords styrelse vill här redogöra för våra tankar och beslut med anledning av de pensionsavtal som tecknats mellan Livets Ord och dess styrelses ursprungsmedlemmar, samt för de beslut vi har fattat rörande ekonomiska rutiner.