Pionjärerna

Barn Pionjärerna är ett kristet barn- och ungdomsarbete inriktat mot friluftsliv och klassisk scouting. Som pionjär lär man sig att: Vistas i skog och mark, använda kniv, yxa och såg på ett säkert sätt. Bygga vindskydd och lägerkök med hjälp av knopar och surrningar. Elda och laga mat under olika förutsättningar i alla väder. Finna sig väg genom terrängen med hjälp av karta och kompass. Första hjälpen samt enklare sjukvård. Vi samlas på tisdagar och all aktivitet sker utomhus.

Vår Uppsalakår är indelad i tre åldersgrupper och träffas normalt varje tisdag kl 18.00
Upptäckarna (åk 4-5)
Stigfinnarna (åk 6-7)
Äventyrarna (åk 8-9)
Upptäckarna och även Stigfinnarna är indelade i två avdelningar, en i Uppsala och en i Storvreta.

I Uppsala möts vi på två olika platser:
Upptäckarna (åk 4-5) samlas vid Brunnspaviljongen
Stigfinnarna och Äventyrarna (åk 6-9) samlas också vid Brunnspaviljongen
I Storvreta möts vi vid Tipptoppen.

Vill du bli pionjär eller har frågor kontakta
Eric: 073-2521661
Gustav: 0703-208287
eller maila barn@livetsord.se
Pionjärernas webbsida: http://pionjar.se