Vår vision och kultur

Krönika "Asså, det är första gången jag är här. Och, jag vet inte, men det är typ, vet inte varför, men som att jag aldrig känt mig så hemma någonstans tidigare."

Jag log när jag härom veckan hörde den unge killen, en förstagångsbesökare på Livets Ords söndagsgudstjänst, försöka sätta ord på vad det var som berört honom så djupt. Ofta brukar människor vittna om att de blivit välsignade av lovsången, budskapet som predikades, eller nattvarden vi firade. Men i hans fall var det helheten, atmosfären som rådde, kulturen han mötte, som berörde honom och fick honom att känna sig hemma. 

Vision och kultur går alltid hand i hand. Visionen är Guds svar på frågan vad? Den är hans arbets- och inriktningsbeskrivning till oss. Kulturen svarar på frågan hur? Den talar om i vilken attityd, med vilken inställning och i vilken atmosfär visionen ska utföras.
    Gud är alltid intresserad av att definiera både vision och kultur!
    I slutet av sin tjänst på jorden ger Jesus sina lärjungar en tydlig vision, en gudomlig arbetsbeskrivning: "Gå ut och predika evangeliet", Mark 16:15. Men också en kulturell kontext, en anda som skulle prägla dem och hela deras utförande av visionen: "Älska varandra" (Joh. 15:17).
    Efter mötet och försoningen med sina bröder sänder Josef dem tillbaka till sitt hemland med en vision, ett uppdrag: att föra deras far till honom i Egypten (1 Mos 45:13) – och lägger till en kultur till deras uppdrag: "Gräla inte på vägen" (v 24). Det kan tyckas som en helt obetydlig, nästan humoristisk kommentar – men stryker under att vision och kultur måste gå hand i hand. Vad vi gör i livet och hur vi gör det, hör alltid ihop och skapar helhet.
    Vi kommer visserligen inte alltid att lyckas perfekt vare sig i utförandet av vision eller utlevandet av kultur, men definitionen av dem ger oss en måttstock – något att sträcka oss efter, kämpa för och växa emot.

Hela Livets Ord arbete – församlingen, missionsarbetet, bibelskolan, konferenserna, vårt sociala arbete, Israelengagemanget, förlaget, vårt teologiska seminarium med mera – präglas en tydlig vision: att utrusta Guds folk med hans trosord. Den visionen vill vi utföra i en tydlig kultur vi sammanfattar som:
    – En positiv kultur, där vi lever i och tror på Guds ord och löften, och den fantastiska verklighet att Kristus har uppstått från det döda och vunnit en evig seger! Därför finns det alltid hopp, alltid möjligheter och aldrig några hopplösa fall.
    – En utåtriktad kultur, där vi vill vända livet utåt, motverka den själviska gravitationslagen och leva för att de goda nyheterna om Jesus ska bli kända, för att de som lever i nöd ska få hjälp, och de som Jesus kallar "dessa mina minsta" ska få kärlek och omsorg.
    – En Jesuscentrerad kultur, där Kristus står i centrum av våra liv och präglar dem mer och mer till hans avbild. Där Hans närhet får råda och där vi ständigt söker honom i bön, i Ordet och i Hans Kropp som är församlingen.
    – En generationskultur, där en ny generation får växa upp och utrustas för att fullborda sitt lopp, inte för att ersätta eller konkurrera ut den tidigare, utan stå tillsammans med den för att bredda och stärka Guds rike på jorden.
    – En generös kultur, där vi ger av våra liv, vårt engagemang, vår kärlek, våra pengar, vår tid och vår kraft för att hjälpa ytterligare någon att se och möta Jesus. En generös kultur ska också prägla hur vi ser på våra bröder och systrar i Kristi Kropp – vi strävar hellre efter att se Jesus i varandra än att desperat finna och betona det som skiljer.

Under hösten 2013 kommer vi att tala mycket om de här sakerna på Livets Ord, och du kommer att kunna hämta mycket uppmuntran, välsignelse och motivation för att springa in i framtiden som en del i ett folk som brinner för Guds vision och är präglat av Guds kultur!

Joakim Lundqvist
Pastor i församlingen Livets Ord