» Joakim och Maria Lundqvist går in i nya uppgifter inom Livets Ord