» Det moderna Israel: Tempelberget och den israeliska opinionen