» Visste du att: Rekordhög vattennivå i Galileiska sjön