» Tyst retreat

Tyst retreat på Kåfalla Herrgård.

Psalm 23:2 ”Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro”

Information:

Välkommen till en tyst retreat i fastan i Guds närhet på natursköna Kåfalla herrgård 23-25 mars 2023. Retreaten är en plats att möta Gud och höra hans röst, en plats för vila och återhämtning, en plats för bön, tillbedjan och undervisning.Retreaten börjar med avfärd från Livets Ord kl 17:30 på torsdagen och avslutas efter lunch på lördagen. Samåkning i bilar ordnas för de som önskar. Alla deltagare har enkelrum. Deltagarantalet begränsat. Avgiften betalas med faktura, önskas delbetalningar ange det i din anmälan. 

Välkommen!