Läs mer

Om Livets Ord

Livets Ord är en varm och utåtriktad församling som älskar Jesus och älskar människor. Vi arbetar på många sätt både i Uppsala, övriga Sverige och globalt över hela världen, med målet att göra Jesu kärlek tillgänglig för så många som möjligt. Livets Ord är en frikyrka där vi vill att du ska känna dig riktigt hemma och inkluderad. Du är alltid välkommen att besöka vår församling när du vill. 

Vi ser så mycket fram emot att träffa dig!

Joakim och Maria Lundqvist, pastorspar

Kommande event

Senaste nytt

 • Barn

  Inte bara bad på sommarens läger

  Det är väldigt roligt att så många vill åka med på de läger som församlingen arrangerar. I år har vi haft knökfulla läger med totalt närmare 170 barn på Lilla och Stora Äventyret. Vi är så glada och tacksamma till Gud för allt han har gjort dessa viktiga dagar! "Vår bön inför lägret var att barnen skulle få möta Gud och bli berörda av den Helige Ande  och det fick vi verkligen se. Speciellt var det under ett par kvällsmöten då många gensvarade på att ge sina liv till Jesus och följa honom. En av kvällarna hade vi en hemlig gäst, Sebastian Stakset. Den Helige Ande var så starkt utgjuten över barnen och Guds närvaro var så påtaglig. Många fick sina första riktiga möten med Jesus . Det är så ljuvligt att se dessa unga människor vid så unga år få riktiga Jesusmöten.", säger Mats Rosenblad från Livets Ord Kids. Barnen berättade under lägret att de blivit döpta i den Helige Ande och börjat tala i tungor, någon berättade hur han blivit befriad från beroende när han mötte Jesus. En pojke uttryckte att han kände sig tom på insidan när han kom till lägret men under lägret kände han hur han fylld igen och att Jesus verkligen hade kommit in i hans hjärta. Läger har alltid varit så viktiga och centrala i vår barnverksamhet. Lägren är fullmatade med roliga tävlingar, bad och Jesusmöten. Så många barn har genom åren fått sina första möten med Jesus under barnlägren och så även i år.
  • 07/08 - 2018
 • Konferenser

  Europakonferensen 2018 – framtid, familj och förvandlade liv

  Europakonferensen 2018 är ett kapitel vi skriver in i Livets Ord-historien med ett stort, brett leende på läpparna. Trots att våra förväntningar hade skruvats upp rejält genom månader av förberedelse i bön, och genom det starka flöde i den Helige Ande som vi som församling fått stå i under hela den gångna våren - och som vi förstod skulle prägla Europakonferensen på ett väldigt speciellt sätt - lyckades Gud överträffa våra största förväntningar. Vi bad att konferensen skulle präglas av ett friskt framtidsfokus, och Gud hörde våra böner. Hela veckan pulserade av en trons ande och av den frimodiga, offensiva kärlek som hela kristenheten så innerligt behöver, för att vara det ljus och det salt vi ska vara i den tid som ligger framför oss. Framtidsperspektivet blev också synligt materialiserat starkare än någonsin tidigare. På fredagskvällen invigde vi Uppsala Life Arena, som vi tog spadtag till för bara ett år sedan (Europakonferensen fredagskväll 2017). För oss är detta inte bara en byggnad utan ett nytt profetiskt steg in i Uppsala, en gåva till vår nästa generation, och en manifestation av att det ännu går att ta trossteg i det här landet - steg som inte bara märks innanför utan också i högsta grad utanför kyrkans väggar. Framtidsfokuset tog sig också så vackert uttryck i det starka fokuset på mission. Nya, profetiska steg togs när vi för första gången fick lägga händerna på ett ungt missionärs-par och sända ut dem till Irak, och när vi samlade in vår första kollekt till vårt nya initiativ att börja arbeta med barnhem i Nordkorea. Vi bad att konferensen skulle präglas av en atmosfär mättad av den helige Ande, och av familjekänsla, kärlek och värme. Att alla skulle uppleva att de hörde hemma hos oss och att hjärtan skulle ha lätt att öppna sig för Guds Andes verk i deras liv. Och Gud hörde våra böner. Vilken lovsång! Vilken tillbedjan! Så underbart att se våra lovsångsledare gång på gång lägga mikrofonen åt sidan, eftersom folket inte behövde ledas inför tronen utan istället sprang själva rakt in i Guds härlighet. Så speciellt också att konferensens kväll ’Kom, helige Ande!’, ett sätt att ge utrymme åt det så speciella flöde av Anden som vi upplevt under våren, blev ett av konferensens mest besökta möten. Det säger något om den andliga hunger som finns i landet idag, en absolut förutsättning för att Guds regn ska kunna falla över Hans församling. "Om någon är törstig, kom till mig och drick!” (Joh 7:37). Kvällen innehöll så viktiga och mättade moment av både omvändelse och jubel. Många såg syner av änglar och vittnade om att de mött Gud på ett helt nytt sätt. Vi hade bett Gud om förvandlade liv, att Guds Ande skulle förvandla klagan till glädjedans, förvandla det omöjliga till möjligt. Och Gud hörde våra böner. Tänk att jag skrivit allt detta utan att ens nämna en enda talare. Det är i sig är kännetecknande för Europakonferensen 2018, för trots helt fantastiska budskap av Tommy Barnett, Lisa Bevere, Dave Gilpin och många fler, var det inte en enskild person eller predikan som utgjorde det bestående intrycket. Det var helheten. Framtidstron. Familjekänslan. De förvandlade liven. Guds Andes närvaro. På söndagen, en timme efter Europakonferensens avslutning, öppnades himlen och det så efterlängtade regnet vräkte plötsligt ner! Nyhetsmedier över hela kontinenten rapporterade att den svenska staden Uppsala hade slagit regnrekord i hela Europa, med 82 millimeter regn på bara några timmar. Tillfällighet? Jag tror inte det.   Joakim Lundqvist, Förstepastor Livets Ord
  • 06/08 - 2018
 • LOBC

  Stort söktryck till LOBC

  Tre gånger högre söktryck än vanligt inför nästa läsår, rapporteras från Livets Ord Bibelcenter. En orsak tros vara det andliga skeende som sedan en tid berör församlingen och vår bibelskola. – Vi har redan nu i april det tredubbla sökningsantalet jämfört med vad vi de senaste åren har haft i juni, berättar Simon Ahlstrand på LOBC. – Det är en markant skillnad. Normalt ligger antalet ansökningar inför höstterminen en bit över 20 i början av sommaren. Nu har man alltså tre gånger så många sökande redan den 20 april. Simom Ahlstrand tror att det stora intresset framförallt är en konsekvens av det positiva andliga skeende vi just nu upplever på Livets Ord. – Eleverna, ungdomarna och de unga vuxna har varit i centrum för den Helige Andes vind och det som han gjort och gör hos oss, och det får ju svallvågor. Jag tror att det är den enskilt största anledningen, säger Ahlstrand. – En annan sak som kan spela in är att jag tror att många vill ha en kombination av bibelundervisning, mission och Anden. Vi ser olika rörelser som betonar något starkt, men många vill ha kombinationen. Simon Ahlstrand tror också att den process församlingen genomgått de senaste åren påverkar. – Vi har jobbat hårt med kultur, struktur och ledarskapsfrågor i församlingen. Vi är långt ifrån perfekta, men vi tror ändå att genom att jobba hårt med oss själva så finns en grund för det som den helige Ande vill göra, säger han.   Text: Samuel Teglund, Världen Idag
  • 25/04 - 2018
 • Humanitärt

  Grottan fick 80 000 kronor

  Livets Ords värmestuga Grottan fick 966 röster av totalt 4 283 när folket fick rösta fram sin favoritvälgörenhet. Grattis Grottan som vann 80 000 kronor! Värmestugan Grottan drivs av Livets Ord och är en öppen verksamhet för människor som lever i missbruk och utsatthet. Dit kan hemlösa komma för en bit mat och en stunds andrum i vardagen. "För Godhetens skull" är en bilaga (UNT 25/2 2018) där företag och organisationer berättar hur de ger tillbaka till samhället. Överskottet från tidiningen går till den organisation som får flest röster.   Text: Uppsala.com
  • 16/04 - 2018
 • Församlingen

  Vårt hem på jorden

  Under tre söndagar i april 2018 arrangerar Livets Ord en temaperiod som vi kallar "Vårt hem på jorden". Dessa veckor lyfter vi fram vad Gud har gjort och gör i vår lokala församling. Vi lyfter också blicken och ser framåt; drömmer, visionerar och ber för vad Gud ska göra i och genom vår församling i Uppsala. Temaperioden avslutas i samband med söndagsgudstjänsten den 29 april 2018 då vi tar upp en kollekt för att rusta upp vårt fysiska hem på jorden, vår församlingsbyggnad. "Vårt hem på Jorden" arrangerades för första gången förra året (2017) och fick ett oerhört positivt gensvar. Över 2 miljoner SEK samlades in vid den avslutande kollekten vilket gjorde att vi kunde färdigställa en ny barnkyrka för barnen, en ungdomslounge för vårt ungdomsarbete samt installera ventilation och en hiss upp till den bakre läktaren. Under årets temaperiod kommer vi få höra vad förra årets insamling inneburit för vårt lokala arbete samt de planer som finns för att rusta upp vår församlingsbyggnad de kommande åren. "Vårt hem på jorden" pågår från den 15 april - 29 april 2018. 15 april - Per-Olof Eurell & Joakim Lundqvist 22 april - Hans Jansson 29 april - Joakim Lundqvist
  • 28/03 - 2018
 • Församlingen

  Hälsning från kongressen i Georgien

  Kära församling!
  Jag vill skicka en hälsning till dig från Livets Ord kongress, som pågår just nu i Tbilisi i Georgien.
  Vi har underbara dagar här tillsammans med över 250 pastorer från hela vårt nätverk! Guds Ande är starkt närvarande, och vi har aldrig varit med om en sådan härligt öppen, varm och andligt mättad atmosfär som detta år! Fortsätt gärna att be för dessa viktiga dagar fram till fredag lunch då de avslutas.
  Jag vill speciellt nämna för dig att Word of Life International har antagit ett nytt ledarskapsdokument, som har tagits emot mycket väl under kongressen. Det har arbetats fram i en bred process mellan ledarna för Livets Ords tre huvudcenter (Uppsala, Moskva, Jerevan) och har även varit uppe i vår egen, och Moskvas, styrelse och teologigrupp.
  Dokumentet är ett pågående arbete men tydliggör redan i sin nuvarande form många saker kring vår syn på ledarskap, som tidigare inte har varit formulerade. Det mesta är sådant som vi praktiserat sedan länge men aldrig har satt på pränt, till exempel kvalifikationer för pastorer och ledare, rutiner för avskiljning, praxis kring öppenhet och ansvarsutkrävande etc.
  En av de saker som är nya i det här dokumentet, är att Word of Life International beslutat att vi ska kunna avskilja biskopsfunktion och diakonfunktion, och inte enbart pastorer, i vår rörelse. Detta med biskopfunktionen är delvis ett sätt att hantera situationen i Ryssland, där Livets Ord-familjen ingår i en union där termen ’biskop' redan finns och används, vilket skapat otydlighet och förvirring.
  Idag utgår hela Livets Ords världsvida arbete från våra tre huvudcenter Uppsala, Moskva och Jerevan. Beslutet innebär att, i ett första skede, pastorerna i dessa församlingar (Mats Ola Ishoel, Artur Simonjan och jag) insätts som biskopar i Livets Ord-familjen för de geografiska områden som våra center ansvarar för. Vi blir då representanter för det apostoliska mandat som vi tillsammans står i som rörelse, och ansvariga tillsammans med våra team för att se till att Livets Ord-församlingarna i våra områden får den hjälp och det stöd de behöver. Mats Ola, Artur och jag får ikväll förbön för detta här i Tbilisi, av WOLIs övriga styrelse och av pastorerna här på kongressen.
  Egentligen är detta ingen skillnad alls från hur det redan fungerar idag. Den enda egentliga nyheten är just titeln biskop, vilket som sagt underlättar mycket för vårt nätverk österut. För egen del kommer jag däremot inte att använda titeln, eftersom den inte finns i vår kultur och tradition i Skandinavien och Europa. Däremot stöder jag helt och fullt tanken bakom, den apostoliska funktionen, och tror att detta är ett bra och viktigt steg i byggandet av vår rörelse framåt.
  Med i detta inlägg bifogar jag utdraget om just biskopsfunktionen (på engelska - Extract of WOLI leadership document) från det större ledarskapsdokumentet, så att du kan läsa om du är intresserad. Det viktigaste för mig var berätta för dig om detta och bakgrunden till det, så att det är öppet, tydligt och klart vad detta är och inte är.
  Fortsätt, som sagt, gärna att be för oss här i Georgien. Det är så vackert att se att den härliga utgjutelsen av den helige Ande som vi ser hemma i Uppsala,  är så smittande att den också flödar fritt och starkt också här! Tack Jesus!
  Jag ser fram emot att träffa dig på söndag - det blir en väldigt viktig och speciell dag.
  Till dess önskar jag dig och hela din familj ett fullt mått av Guds rikaste välsignelse!
  Din pastor,
  Joakim
  • 21/03 - 2018