» Livets Ords Integritetspolicy

Livets Ords Integritetspolicy

Livets Ord värnar om din integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi vill med denna policy visa hur Livets Ord behandlar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss samt hur du kan utöva dina rättigheter. Integritetspolicyn är utformad utifrån de krav som Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR, ställer på Livets Ord.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

De förpliktelser vi har mot dig beror på din relation till oss. Exempel på relationer är: församlingsmedlem, medlem i en bokklubb, prenumerant, månadsgivare, resenär på någon av våra resor, besökare vid våra konferenser och event med mera.

En del av vår behandling av personuppgifter är för att skicka information till dig. Är det som så att du vill avsäga dig information finns instruktioner för detta i materialet som skickas till dig.

Riktlinjer

Vi behandlar personuppgifter när vi har laglig grund, se nästa avsnitt, för att fullgöra våra åtagande mot dig och det lagen kräver.

Beroende på vilken relation du har mot oss behandlar vi olika personuppgifter, dessa inkluderar:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Ålder
Personnummer
Kön
Användarnamn
Bilder
Faktureringsinformation
Egenskapad information, exempelvis information du lägger till i appar så som Planning Center och Telegram

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

De personuppgifter vi har om dig har du på något sätt lämnat till oss. Det kan vara när du anmäler dig till en resa, ett läger, en bokklubb, ansöker om att få bli medlem, anmäler dig som frivillig, med flera. Vill du inte längre att vi ska hantera dina personuppgifter kan du kontakta oss så tar vi bort dem. Då kommer även de åtagande vi har mot dig att upphöra.

Vilken information ger vi till dig?

När du lämnar uppgifter till oss får du också information om till vad vi kommer att använda dem till, dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och hur du kontaktar oss om du har några frågor.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har god säkerhet för våra system och ser kontinuerligt över säkerheten för att den alltid ska hålla en hög nivå. De som arbetar med personuppgifter kan enbart se de personer som de har rätt att se. Vi har ett flertal policys för hur medarbetare ska arbeta med personuppgifter.

I de fall att personuppgifter hanteras av en leverantör har vi personuppgiftsbiträdesavtal med dessa som säkerställer att de hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Samarbetsorganisationer

Då Stiftelsen Livets Ord har ett antal samarbetsorganisationer händer det att dina personuppgifter delas med någon av dessa. Det sker enbart i de fall att du har en relation till någon av dem.

Våra samarbetsorganisationer är:

Krokshall Fastighets AB
Krokshall Vård och omsorg AB
Krokshall drift AB
LOKS AB
Livets Ords Kristna Förskolor AB
Livets Ords Förlag AB
Indian Children
Hjälp till Behövande
Livets Ords Idrottsförening
Trosrörelsen
Trosrörelsens representantskap

Länkar till externa webbplatser

Livets Ords webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Livets Ord. Livets Ord ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Användning av kakor (cookies)

Genom att använda webbplatsen och Livets Ords tjänster samtycker du till att Livets Ord lagrar så kallade kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

Livets Ord använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

Kakor används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För Livets Ord innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.

För att underlätta för dig att sprida information från Livets Ord webbplats i sociala nätverk som Facebook används så kallade plugins på webbplatsen. Dessa plugins kan lagra tredjeparts-kakor i din webbläsare.

Livets Ord samlar, genom samarbetspartners, in anonym information om vilka webbläsare som besöker webbplatsen i syfte att kunna rikta annonser till dessa webbläsare på andra webbplatser; så kallad ”intressebaserad annonsering”. Önskar du inte omfattas av intressebaserad annonsering kan du avsäga dig detta på webbplatsen Your online choices.

De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera kakor, bli informerad om när en kaka skapas, eller blockera kakor. Om du beslutar dig för att blockera Livets Ords kakor kan webbplatsens funktionalitet begränsas. Önskar du förhindra att information om hur du använder webbplatsen ska lagras kan du installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on i din webbläsare.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Livets Ord.
Telefon: 018-489 80 00
E-post: gdpr@livetsord.se
Brev: Personuppgiftsansvarig, Box 17, 751 03 Uppsala