» Unga Vuxna

Livets Ords Unga vuxna

- en mötesplats för dig mitt i livet

Unga vuxna är en varm gemenskap för dig som är mellan 19-35 år. Vi arrangerar särskilda gudstjänster med nattvard och avskalad lovsång varannan fredag. Gudstjänsterna är mycket uppskattade av unga vuxna, och vi har ofta besök från olika kyrkor och sammanhang. Håll koll på det som händer här i kalendern eller på Livets Ords sociala medier. 

Unga vuxnas gemenskap ger en möjlighet att dela och växa i tron och skapar mötesplatser med Gud och människor. Det ger många en välbehövlig andningspaus mitt i vardagen och bereder möjlighet till stillhet, samtal och själavård.

Hemgrupper

Unga vuxna träffas i hemgrupper varje vecka. Även om du bara är i Uppsala som student en eller några terminer är du välkommen att haka på vår gemenskap.

After Church

Mysig och härlig gemenskap tillsammans med unga vuxna från när och fjärran efter söndagsgudstjänster.
Håll koll i kalendern!

 

Temadagar

Vi arrangerar regelbundet temadagar, särskilt i ämnet relationer, som är mycket uppskattade och flitigt besökta.

Alphakurser

Varje termin erbjuder vi möjligheten att delta på en Alphakurs, en kurs för dig som vill utforska, ställa frågor om och upptäcka den kristna tron. Alphakursen hålls i mer än 170 länder över hela världen.
Vill du få kontakt och mer information om Alpha så kan du maila till: alpha@livetsord.se

 

Unga vuxna leds av pastor Simon Ahlstrand tillsammans med en härlig grupp ledare som arbetar volontärt och samlar omkring 300 människor.

 

Har du frågor, välkommen att kontakta Unga Vuxna:

ungavuxna@livetsord.se
018-489 80 51