» Unga Vuxna

Livets Ords Unga vuxna

- en mötesplats för dig mitt i livet

Unga vuxna är en varm gemenskap för dig som är mellan 19-35 år. Vi arrangerar särskilda gudstjänster med nattvard och avskalad lovsång varannan fredag. Gudstjänsterna är mycket uppskattade av unga vuxna, och vi har ofta besök från olika kyrkor och sammanhang.

Unga vuxnas gemenskap ger en möjlighet att dela och växa i tron och skapar mötesplatser med Gud och människor. Det ger många en välbehövlig andningspaus mitt i vardagen och bereder möjlighet till stillhet, samtal och själavård.

Hemgrupper & studentträffar

Unga vuxna träffas i hemgrupper varje vecka och vi har även särskilda studentträffar. Även om du bara är i Uppsala som student en eller några terminer är du välkommen att haka på vår gemenskap.

Unga familjer

Vi har också en särskild gemenskap och samvaro med aktiviteter för unga familjer med barn.

Temadagar

Vi arrangerar regelbundet temadagar, särskilt i ämnet relationer, som är mycket uppskattade och flitigt besökta.

Alphakurser

Varje termin erbjuder vi möjligheten att delta på en Alphakurs, en kurs för dig som vill utforska, ställa frågor om och upptäcka den kristna tron. Alphakursen hålls i mer än 170 länder över hela världen.

 

Unga vuxna leds av  30-tal ledare som arbetar volontärt och samlar omkring 300 människor.

Ansvariga för Unga familjer är Hanna & Joakim Agnarsson.

 

Har du frågor, välkommen att kontakta Unga Vuxna:

ungavuxna@livetsord.se
018-489 80 33