» Helping Hand

En second hand för Uppsala

Helping Hand är en second hand butik i Uppsala som drivs av föreningen Hjälp till behövande. Tanken och iden med second hand butiken är att sälja skänkta varor som i sin tur genererar medel till sociala och humanitär insatser. Överskottet av försäljningen går till vårat humanitära och sociala arbete i Uppsala. Vi är en second hand butik för Uppsala, inte bara för att butiken ligger i Uppsala utan vi vill även hjälpa till att göra Uppsala till en bättre plats för alla. 

Second hand som hjälper 

Regelbundet skänker Helping Hand kläder, bohag, mm till behövande runt om i Uppsala.

Helping Hand ger arbetstillfällen, praktikplatser och sysselsättning för daglediga/volontärer.

För en person som har svårt att klara av den vanliga arbetsmarknaden betyder det mycket att ha en värdefull sysselsättning. Det visar på att man kan göra skillnad oavsett hur mycket man klarar av. Gemenskapen och tillhörigheten som arbetstillfällena skapar är en mycket viktig del för alla.