» Församlingens styrelseskick

Församlingens styrelseskick

Församlingen Livets Ord drivs inom Stiftelsen Livets Ord. Stiftelsen äger ett antal aktiebolag där man bedriver bland annat skolverksamhet, fastighetsförvaltning och en idrottsarena. För att förtydliga hur styrning, ledning och beslutsfattande sker inom församlingen har man tagit fram interna stadgar som ett komplement till de ursprungliga juridiska stadgarna. De interna stadgarna beskriver 6 olika organ med olika funktioner och som samverkar mellan varandra. Se nedan vilka organen är och vilka ledamöter som sitter i respektive organ.

 

  1. Församlingsledningen
  2. Representantskapet
  3. Teologirådet
  4.  Samordningsrådet
    1. Juridisk del
    2. Samordnande del
  5. Huvudpastorn (Jan Blom)
  6. Valberedningen

 

Församlingsledningen

Jan Blom

Christian Åkerhielm

Sebastian Asklund

Frida Hutchings

Simon Ahlstrand

Eva Moberg

Rune Borgsö

Anna Nilsson

Andreas Olsson

 

 

Representantskapet

Hanna Björk

Owe Andersson

Emil Anderås

Thommy Grape

Ann-Britt Holm

Tanja Ros Johansson

Ylva Callenryd

Janya Cambronero Severin

Markus Apeltun

Victoria Stigson

Josua Franz

Magnus Dahlberg

Anders Westerberg

Shirin Bryne

Maria Wigfeldt

Kenofi Terfa

Maggi Persson

Anton Linebäck

Seija Visuri

Ove Henriksson

Jan Danell

Fredrik Tjäder

Ifeoma Asiegbu

Yordanos Weldemicael

Jonas Andersson

Thea Hamre

Johan Rudén

 

Teologirådet

Jan Blom

Simon Ahlstrand

Sebastian Asklund

Sofia Westerberg

Urban Karlsson

Samuel Rumar

Tanja Ros Johansson

John-Christian Eurell

Raymond Urne

 

 

Valberedningen

Anneli Douib

Ridde Gustafsson

Frida Linden

Therese Hörnqvist

Lars Jakobsson