» Församlingens styrelseskick

Församlingens styrelseskick

Församlingen Livets Ord drivs inom Stiftelsen Livets Ord. Stiftelsen äger ett antal aktiebolag där man bedriver bland annat skolverksamhet, fastighetsförvaltning och en idrottsarena. För att förtydliga hur styrning, ledning och beslutsfattande sker inom församlingen har man tagit fram interna stadgar som ett komplement till de ursprungliga juridiska stadgarna. De interna stadgarna beskriver 6 olika organ med olika funktioner och som samverkar mellan varandra. Se nedan vilka organen är och vilka ledamöter som sitter i respektive organ.

 

 1. Församlingsledningen
 2. Representantskapet
 3. Teologirådet
 4.  Samordningsrådet
  1. Juridisk del
  2. Samordnande del
 5. Huvudpastorn (Jan Blom)
 6. Valberedningen

 

Församlingsledningen

 • Jan Blom
 • Christian Åkerhielm
 • Sebastian Asklund
 • Frida Hutchings
 • Simon Ahlstrand
 • Eva Moberg
 • Julia Winberg
 • Robert Johansson
 • Ville Männistö

 

Representantskapet

 • Janya Cambronero Severin
 • Markus Apeltun
 • Victoria Stigson
 • Josua Franz
 • Ifeoma Asiegbu
 • Yordanos Weldemicael
 • Jonas Andersson
 • Thea Hamre
 • Johan Rudén
 • Magnus Dahlberg
 • Anders Westerberg
 • Shirin Bryne
 • Maria Wigfeldt
 • Maggi Persson
 • Anton Linebäck
 • Seija Visuri
 • Fredrik Tjäder
 • Ove Henriksson
 • Jan Danell
 • Ann-Sofi Ahlgren
 • Bernt Erlingmark
 • Niclas Kruse
 • Yngve Andreasson
 • Magnus Thor
 • Sigrid Sjölén
 • Henrik Pettersson
 • Peter Holm
 • Markus Holgersson
 • Ann-Sofie Sköld
 • Mariete Uneús

 

Teologirådet

 • Jan Blom
 • Simon Ahlstrand
 • Sebastian Asklund
 • Sofia Holm
 • Urban Karlsson
 • Samuel Rumar
 • Tanja Ros Johansson
 • John-Christian Eurell
 • Raymond Urne

 

Valberedningen

 • Ridde Gustafsson
 • Therese Hörnqvist
 • Lars Jakobsson
 • Maud Agnarsson
 • Roland Fredriksson