» Konfirmation

Konfirmation

Välkommen till konfirmandåret 2022/23!

Konfirmationen startar igen hösten 2022. Då är du som går i åttan och nian välkommen att anmäla dig till konfaår här på Youth.

 

Vad handlar konfirmationen om?

Konfirmation innebär att man tar ett medvetet steg som kristen för att fördjupa sin vandring med Jesus. Själva konfirmationen förbereds genom konfirmandundervisningen som är till för att ge konfirmanderna mer kunskap om den kristna tron, större förståelse av de olika delarna i den kristna läran och djupare insikt i olika aspekter av det kristna livet. Målsättningen är att leda konfirmanderna fram till en djupare gemenskap med Jesus, en större kännedom om den helige Ande och livet i honom, och en större frimodighet att vara ett vittne i den här världen. Vi vill också hjälpa dem att identifiera sig med församlingen som Kristi kropp och redskap i världen.

Ladda ner och läs mer i PDF’n nedan