» Historia

Historia

Hur allt började – Livets Ords historia

Församlingen Livets Ord i Uppsala grundades den 24 maj 1983 av Ulf och Birgitta Ekman, då med ett 20-tal medlemmar. Allt sedan dess har vår kyrka vuxit i både medlemsantal och i verksamhet och finns idag i ett flertal länder med stora internationella centra. Det internationella nätverket kallas för Word of Life International (WOLI) och har inspirerat till bland annat över 1 000 församlingar, bibelskolor, pastors- och ledarträningsprogram och behandlingshem för drog- och alkoholmissbrukare. Församlingen i Uppsala har idag ca 2 000 skrivna medlemmar.

Ulf Ekman var i början av 70-talet engagerad i en grupp uppsalastudenter som ägnade sig åt bibelstudier och studentevangelisation. Senare blev han även studentpräst på Uppsala Universitet. Genom sin svärfar Sten Nilsson och ett år på Rhema Bible Training Centre i Tulsa kom Ulf i kontakt med trosundervisningen, vilket har präglat hans undervisning och pastorskap genom åren. Predikningar om tro och radikal efterföljelse av Jesus väckte stor uppmärksamhet inom svensk kristenhet och allt fler människor anslöt till Livets Ord och på så sätt växte församlingen i rask takt. Hösten 1983 startades också vår bibelskola – Livets Ord Bibelcenter – som genom åren utexaminerat mer än tiotusen elever.

Andra milstolpar i Livets Ords historia är starten av Livets Ords Kristna Skola (1985) och Livets Ords Kristna Gymnasium (1990). 1986 tog församlingen ett stort steg i tro och ekonomiskt givande då vi med endast 200 medlemmar påbörjade bygget av den kyrka som numer rymmer vår verksamhet i Uppsala. Sommaren 1987 stod lokalen färdig. 1994 startade vi även Livets Ord University (LOU) med tre fakulteter som genom åren utbildat studenter och pastorer i teologi och ledarskap, både i Sverige och utomlands. LOU bytte senare namn till Livets Ords Teologiska Seminarium (LOTS).  2014 avslutades LOTS i Livets Ords regi och utbildningen drivs sedan dess som en fristående teologisk högskola under namnet Skandinavisk Teologisk Högskola.

2013 lämnade Ulf och Birgitta över pastorskapet för Livets Ord till Joakim Lundqvist och hans fru Maria. Året därpå meddelade paret Ekman att de, efter en personlig resa i sin tro, valt att konvertera och därmed tas upp i den romersk-katolska kyrkan. Med Joakim och Maria i spetsen gjorde vi sedan tillsammans en utvecklande resa i identitetsfinnande, självrannsakan och enhetssträvan i Kristi kropp.

Efter åtta år som pastorspar lämnade Joakim och Maria över stafettpinnen till pastor Jan Blom, att leda församlingen vidare efter de speciella pandemiåren. Med fokus på att samla församlingen och bygga basen stark igen, ser vi med förväntan på framtiden och vår kyrka och tror att Gud har stora planer för oss. Han har öppnat många dörrar till nya projekt och samarbeten och vi tror att han ska få bli än mer synlig både i vår församling, i vårt älskade Sverige och utomlands.

Det tilltal från Gud som sedan starten legat till grund för vår kyrka lever starkt än idag;

”Utrusta Guds folk med Hans trosord. Visa dem vilka andliga vapen de har. Lär dem att använda dem och sänd ut dem i segerrik strid för Herren”.