» Katastrofhjälp

När det värsta händer

Vår församling har alltid läkare och sjuksköterskor redo att resa ut när behov uppstår. Genom åren har vi tagit hand om människor i ett 20-tal omfattande hjälpinsatser i samband med bland annat naturkatastrofer.

I november 2013 slog tyfonen Haiyan till hårt över Filippinerna. Tusentals människor miste livet, och hela samhällen på de utsatta öarna ödelades. Livets Ords katastrofteam var snabbt på plats, och behandlade tusentals patienter i områden dit hjälpen tidigare inte nått fram.

Med dödssiffror på över 200 000 människor lämnade jordbävningen ingen på Haiti oberörd. Vi kunde snabbt vara på plats för att hjälpa med två läkarteam som under enkla förhållanden utförde flera operationer om dagen. Vi har även varit involverade i uppföljningsprojektet ”Haiti på fötter” som arbetar med att exempelvis förbättra standarden på lokala sjukhus och vaccinera barn mot kolera.

I oktober 2005 drabbade en omfattande jordbävningskatastrof Pakistan där många människor dödades, skadades och blev hemlösa. Vår församling kände starkt för de drabbade, och under en enda gudstjänst samlade vi in 350 000 kr som framför allt gick till att bekosta vinterbonade tält och filtar till de många hemlösa.

Den 26 december 2004 slog en tsunami in mot stora delar av Indonesien. På nyårsaftons morgon skickade vi ett läkarteam härifrån Uppsala, och en dryg vecka senare ytterligare ett, som trots sparsamma förhållanden och patienter nästan dygnet runt kunde rädda hundratals liv. Som församling gjorde vi även ett par insamlingar till hjälparbetet som tillsammans nådde 700 000 kronor.

 

Läs mer om våra tidigare insatser.