» Tidigare projekt

Tidigare projekt

Jordbävningen på Haiti 2010

Strax efter att rapporter om jordbävningen på Haiti strömmade in genom media i januari 2010 åkte två, av Livets Ord utsända, läkarteam dit för att hjälpa den lidande befolkningen. Målsättningen var att kunna bidra med mindre operationer, sårvård, antibiotika och smärtlindring. Helping Hand kunde vara med och stödja insatsen.

Teamet, som bestod av nio personer, innefattade bland annat kirurger, operations- och akutsköterskor, anestesiläkare och biståndsarbetare som flera av dem har tidigare erfarenhet av katastrofhjälp från bland annat jordbävningen i Pakistan och tsunamin. De reste till Rigo utanför huvudstaden Port au Prince, som hade drabbats mycket hårt av skalvet.

Arbetare på plats
I Rigo upprättades en klinik och bas för arbetet som helt utfördes tillsammans med hjälporganisationen Hoppets Stjärna. Där hjälpte man så många som möjligt med enklare operationer, sårvård, antibiotikabehandling, smärtlindring och annat som kunde göra situationen drägligare för de drabbade.
Hoppets Stjärna och Livets Ord ansvarade tillsammans för att få fram allt sjukvårdsmaterial och de mediciner som behövdes, vilket främst innefattade bedövningsmedel, sprutor, antibiotika och smärtstillande läkemedel.
Ett andra team sändes ut för att avlösa det första.
Uppföljning
I slutet av oktober skickades ytterligare ett team för att hjälpa till med återuppbyggandet samt för att leverera koleravaccin och sjukvårdsutrustning.
De första insatserna innebar bland annat att montera upp två kompletta operationssalar med utrustning som skänktes från Linköpings universitetssjukhus. Materialet omfattade tre stora containers, och man utbildade också lokal personal så att de sedan skulle kunna sköta utrustningen på egen hand.

Med sig hade teamet också 1800 doser koleravaccin. Vaccinet räckte till 900 vuxna och hade ett värde av cirka 260 000 kronor, som bekostades av Livets Ord tillsammans med Erikshjälpen, Human Bridge och Rotary Läkarbank.

Projektet ”Haiti på fötter” skapades. Projektet är ett samarbete mellan Livets Ord, Hoppets Stjärna, Erikshjälpen, Human Bridge, Pingstkyrkan i Linköping och Hôpital de la Communauté Haitienne i huvudstaden Port au Prince. Under hösten och våren genomfördes en rad olika insatser för att hjälpa och underlätta för människor som mist armar eller ben i samband med katastrofen.

 

Tsunamin 2004

26 december 2004 skedde en undervattensjordbävning som utlöste en flodvåg som spred sig runt Bengaliska viken och dödade mer än 100 000 människor och förstörde byggnation i hundratals städer och byar.

Vid eftermiddagstid på nyårsafton, skickade vi iväg ett sjukvårdsteam till den indonesiska provins som drabbats hårdast av tsunamin fem dagar tidigare. Ett andra team reste iväg den 9 januari för att avlösa det första, och ytterligare team sändes iväg i slutet av februari.

Teamen bestod av läkare, sjuksköterskor och annan personal. Malaysian Airlines var till stor hjälp när det gäller transportbehoven. De gjorde det möjligt för erfaren läkarpersonal att snabbt ta sig till hårt drabbade områden så att de istället kunnat använda sina resurser till akuta humanitära behov.

Lokala medarbetare fanns på plats i Banda Aceh redan den andra dagen efter katastrofen, och när förstärkning efterlystes organiserade Livets Ord snabbt sitt första sjukvårdsteam.

I Banda Aceh anslöt sig det svenska teamet till ett annat bestående av vårdpersonal som utsänts från en regional samarbetspartner i Singapore. När första teamet anlände upprättade de en tillfällig klinik, och gick sedan över till en mer permanent operationsbas. Teamet behandlade över 1 000 patienter de första tre dagarna, men i mitten av januari hade över 10 000 skadade och sjuka personer behandlats. I mitten av februari hade antalet personer som hjälpts växt till 25 000.

Arbetet växte snabbt i samarbete med lokala, regionala och internationella medhjälpare. Ett av de tidigaste projekten var att upprätta ett flyktingläger för att hjälpa en del av de människor som blivit hemlösa på grund av flodvågen. Vårt team och lokala medarbetare har hjälpt till att återuppbygga Banda Acehs sjukhus, och har tillhandahållit medicinsk personal för operationer i det alltjämt provisoriska lägret.

När hotet om en förestående koleraepidemi blev allvarligt, bistod Läkarmissionen med tillräckligt vaccin för att skydda 2 500 människor. Medicinen, som värderades till ca 700 000 kr, förebyggde akut lidande för en stor del av de överlevande. Vårt team samt lokala medarbetare var ansvariga för distributionen.

Mat och vatten var en bristvara i vissa områden. Den internationella organisationen Feed the Hungry bistod med 10 000 paket innehållande mat och vatten, till ett värde av sammanlagt 20 000 dollar, och som distribuerades av oss och dess lokala arbetare. Ett paket beräknas ha räckt till en person under en vecka.

Vi har inte längre någon personal på plats, men fortsätter att hjälpa lokala medarbetare med visst återuppbyggnadsarbete.

Hjälpinsatser i Pakistan

När norra Pakistan i början av oktober 2005 drabbades av den svåra jordbävning, som uppmätte 7,6 på richterskalan, var Livets Ord snabba att agera.
Katastrofen skördade tusentals människoliv och gjorde många fler bostadslösa, flera sjukhus jämnades med marken och behovet av hjälp från omvärlden var ett faktum. Redan inom några veckor kunde Livets Ord sända ett läkarteam till staden Garhi Habibullah norr om Islamabad.

Det var torsdagen 27 oktober 2005 som det tre personer starka teamet lämnade Uppsala för två veckors hjälparbete på Garhi Habibullahs lokala sjukhus Kunhar Christian Hospital. Alla tre, en läkare och två sjuksköterskor, har tidigare erfarenheter av katastrofhjälp och deltog i Livets Ords hjälpinsatser efter tsunamikatastrofen i Aceh, Indonesien.
Inför resan fick läkarteamet ta emot flera gåvor, bland annat en komplett katastrofhjälpsutrustning för vildmark av ett företag i Uppsala. Denna inkluderade bland annat tält och liggunderlag för kallt klimat, kläder, räddningsjackor, kängor, kokkärl och vattenreningsutrustning. Dessutom sponsrade ett företag i Stockholm med lättviktskläder.
Efter ett stopp i Islamabad, där de ordnade med praktiska förberedelser, inköp av vatten och lite vila, reste de vidare med en av FN’s helikoptrar till staden Muzaffarabad, varifrån de reste med bil de sista 20 kilometrarna till Garhi Habibullah.

Personalen på det lokala sjukhuset var oerhört tacksamma för teamets ankomst, då de under flera veckors tid arbetat mycket hårt dygnet runt för att hjälpa jordbävningens offer. Sjukhuset i Garhi Habibullah var det enda i området som inte kollapsade helt under de kraftiga jordskalven och blev därför snabbt översvämmat med människor i behov av vård.
Varje morgon mötte läkarteamet en lång kö av patienter utanför sjukhusets dörrar, flera av dem hade vandrat i timmar för att få hjälp. Många av de vägar som leder in till staden var blockerade av rasmassor, vilket gjorde det svårt för alla behövande att få hjälp.
Läkarpersonal skickades därför även ut i mobila kliniker till de närliggande bergsområdena allteftersom vägarna röjdes upp och ytterligare sträckor öppnades av de otillgängliga och skadade serpentinvägarna. Vårt läkarteam fick bland annat vara med om att bli det första katastrofteam som nådde en avlägsen bergsby.
– När vi fick veta att man lyckats öppna ytterliggare en sträcka av vägen gav vi oss iväg och färdades drygt två timmar med bil, berättar läkare Anders Johansson.
– Sedan fick vi gå ytterligare någon timme till fots upp i bergen till en by som hittills inte nåtts av någon hjälp. Vi behandlade skadade som vi mötte längs stigen upp till byn och när vi till slut kom fram stannade vi resten av dagen och tog emot patienter.


Köpte tält åt bostadslösa
Under en söndagsgudstjänst på Livets Ord gjordes även en insamling till förmån för de katastrofdrabbade i Pakistan. Resultatet blev hela 356 000 kronor, som framför allt använts till att köpa in tält, något som är livsviktigt för att de bostadslösa ska kunna klara den kalla vintern.
Med stor hjälp från hjälporganisationen Feed the Hungry och i samarbete med den tyska organisationen Shelter Now startade Livets Ord i november upp tillverkningen av ett stort antal specialdesignade tält, så kallade tunneltält. Dessa är avsedda speciellt för katastrofändamål och har arbetats fram i Indien under en femårsperiod med bland annat tester i såväl kylrum som vindtunnel för att klara av hårda vinterklimat.
Tillverkningen av tälten sker på en fabrik i Peshawar i nordvästra Pakistan och med hjälp av gåvor och de insamlade medlen finansierade Livets Ord produktionen av de 260 första tälten. Dessa distribuerades sedan till de bostadslösa via Kunhar Christian Hospital i Garhi Habibullah. På så sätt kunde man undgå importformaliteter och dessutom gynna den inhemska industrin genom nya arbetstillfällen i Pakistan.

I mitten av november återvände läkarteamet till Sverige, välbehållna och nöjda med sin vistelse. Deras insatser i Garhi Habibullah har varit till mycket stor hjälp för den inhemska personalen på sjukhuset och inte minst för alla patienter, som fått den vård de kanske annars skulle ha gått miste om. Människoliv har räddats och många bostadslösa har fått nytt hopp för framtiden genom tältdonationen.

Cyklonen Sidr

I november 2007 slog cyklonen Sidr till mot bland andra länderna Bangladesh, Burma och Fiji. Bristen på drickbart vatten orsakade ett ytterst kritiskt läge, och även här kunde Helping Hand samarbeta med våra kontakter på plats och hjälpa många

 Bangladesh
I november 2007 slog cyklonen Sidr till mot Bangladesh. 3000 människor rapporterades omkomna i stormen, totalt 7 miljoner människor drabbades och 1,2 miljoner hem skadades eller förstördes. Helping Hand kunde genom våra kontakter hjälpa de drabbade med mat, filtar och kläder och annat nödvändigt som myggnät och stomlyktor.

Genom organisationerna Food for the Hungry, MAF Sweden och Viator Bangladesh distribuerades hjälp med förnödenheter och annan hjälp för att återuppbygga de hårdast slagna delarna av landet. Latriner byggdes upp, brunnar rensades och vattendrag renades. Senare hjälpte man befolkningen på fötter genom att bland annat dela ut säd och getter för att ge så många som möjligt en möjlighet att försörja sig.

För att undvika att medlen förspilldes arbetade Food for the Hungry nära med sina kontakter i Bangladesh för att kunna hjälpa så många som möjligt i de absolut värst drabbade områdena. Där kunde över 1500 familjer bli hjälpta med filtar, kläder och stöd i återuppbyggandet av sina samhällen.

Burma
Cyklonen slog befolkningen i Burma hårt, främst i området kring staden Yangon. Broar och vägar förstördes, hem och skolor raserades eller låg under vatten och all mat förstördes snabbt. När situationen redan var ytterst kritisk fortsatte regnet ändå obarmhärtigt att falla, och när befolkningen under flera dagar inte haft tillgång till rent vatten, än mindre mat, krävdes enorma kraftansträngningar för att rädda så många som möjligt. När vattennivån sjunkit tillbaka kvarstod problemet med livsmedel: vägarna var svårframkomliga och maten i närområdet var förstörd.

Här kunde Helping Hand genom att stödja våra kontakter på plats först och främst se till att många fick rent vatten och många ton med ris distribuerades till människor som inte fått mat på flera dagar. Man byggde provisoriska skydd för dem vars hem raserats, och gav vård till skadade och de som drabbats av magåkommor pga. bristen på rent vatten. Genom vårt samarbete med dessa hjälporganisationer fick över 15000 familjer hjälp med mat, rent vatten och kläder.

Fiji
Även på ön Fiji kunde vi hjälpa den drabbade befolkningen med mat till den värst drabbade västra delen av ön.