» Stadgar

Här hittar du församlingen Livets Ords interna stadgar kring styrning och ledning i en sammanfattad och i en mer utförlig version.

Observera att dessa inte är desamma som Stiftelsen Livets Ord Bibelcenter o Förlags stadgar som du hittar här.