» Nyheter

Nyheter

Senaste nytt


 • Församlingen

  Äktenskapskurs våren 2020

  Att lägga ner tid och energi på sitt äktenskap är en ovärderlig investering. Det gäller oavsett om du har varit gift kort eller lång tid. Du kan förebygga eller lösa många problem genom att tillämpa de principer som lärs ut på denna kurs. Den är användbar och rolig för er som redan har ett starkt äktenskap. Den hjälper också er som går igenom svårigheter. Kursen kan bli en hjälp att starta upp en förnyad och konstruktiv kommunikation och bygga en ny närhet. De ämnen som berörs är mycket vardagsnära och innehåller uppgifter som makarna ska jobba med tillsammans, både under träffarna och däremellan. Kursen kräver således engagemang från båda makarnas sida om den ska ha avsedd effekt. Närvaro på alla träffar är också mycket viktigt. Läs mer om kursen och anmäl dig till den här!
  • 13/02 - 2020
 • Församlingen

  Missa inte årets juligaste kväll!

  Upplev julens berättelser i sång, musik och drama i Livets Ords traditionsenliga julkonsert. Medverkar gör Livets Ords solister, kör, skådespelare och orkester. Ett perfekt tillfälle att bjuda med en kompis eller kollega. Gratis inträde.
  Varmt välkommen till oss den 8de december kl18.00!

  [gallery columns="2" link="none" size="large" ids="6588,6589,6590,6591,6592,6593,6594,6596"]
  • 04/12 - 2019
 • Mission

  Kraften i evangeliet

  Carl Wilhelm Nordberg är en av våra missionärer i Indien. Han jobbar med en av våra bibelskolor. Han har varit där i tre månader och berättar här hur han har sett kraften i Guds ord. Det är söndag förmiddag, tretusen människor har samlats till gudstjänst på en plats i norra Indien. Pastorn proklamerar frimodigt ut evangeliet om Jesus i en hindudominerad provins. Själv sitter jag och lyssnar utan att förstå något då gudstjänsten är på hindi och min tolk inte har dykt upp. Pastorn avslutar. När han börjar be förstår jag vad han säger, han pratar inte hindi längre utan han ber i tungor. Tungotalet hörs över hela lokalen, den helige Andes närvaro blir påtaglig. Mina andliga ögon öppnas på ett nytt sätt – jag ser ett genombrott i andevärlden. Demonerna och andemakterna börjar protestera. 2 Kor 3:17 – ”Herren är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet.” – blir verkligt i den stunden.  Demoner börjar manifestera sig i mellan tjugo och trettio människor, mötesvärdar och assisterande pastorer går mellan stolsraderna och tar fram dessa människor till scenen. Pastorn går ner för att be enskilt för varje person, han lägger sina händer på dem och talar till demonerna att lämna i Jesu namn. Kraften i evangeliet om Kristus Jesus blir uppenbarad, människorna som tidigare varit fångna har fått ta emot friheten i Jesus och man prisar Gud. Efter mötet förklarar pastorn bakgrunden till det som just har hänt. Han berättar att många av dem som kommer till gudstjänsterna är hinduer som är på väg att bli kristna. Men de besöker fortfarande olika tempel där de ber till avgudar. Det är också många som kommer för första gången.  Efter att ha medverkat på ett antal gudstjänster och sett Guds ord predikas i varje gudstjänst, går det inte att förneka att Guds ord är levande och kraftfullt. Varje söndag vittnar mötesdeltagarna ivrigt om helande och befrielse. Jag har även fått höra två vittnesbörd om döda som kommit till liv. Det övernaturliga är en självklarhet, och för mig går det inte att tvivla på kraften i Guds ord.
  • 04/09 - 2019
 • Humanitärt

  Med Happy Kids till norra Irak

  Ett Happy Kids-team på åtta personer från Livets Ord besökte nyligen norra Irak för att ge hopp, glädje och skratt till barn som drabbats av trauma och numera bor i dystra omgivningar. Tack vare generositeten hos barnen på Söndax, vår barnverksamhet, kunde teamet distribuera mat till barnen i byns flyktingläger. Som förberedelse för resan gick teammedlemmarna en tvådagarskurs i Uppsala kallad ”The Trauma Competent Care Course”, tillsammans med Julie Cooper från Back to Back Ministries i USA. Julie arbetar globalt och är specialiserad på holistisk vård av unga som har erfarit trauma. Hon följde även med teamet för att undervisa och träna personal på plats. Genom kursen lärde sig teammedlemmarna hur man främjar en specialanpassad vårdgrupp för traumadrabbade barn. Dessa grupper utgör en plats av helande och anknytning, där lärdomar för livet kan läras ut och formas. Vårt team skapade nio grupper som betjänade drygt 150 barn. En av teammedlemmarna beskrev ett känslomässigt starkt interagerande med en sjuårig flyktingpojke. Pojken hade vänt sina stora, bruna ögon mot henne och på bruten engelska frågat om hon ville ha godis. Hon svarade kvickt ja, även om hon förvånades över frågan.  Pojken vecklade upp papperet på en godisbit, lutade sig mot henne och stoppade den utan betänklighet direkt i hennes mun. Pojken hade just suttit med på ett av våra undervisningspass om hur vi ska älska och ta emot kärlek från andra. Nu, med denna enkla gest, hade han just upplevt hur det kändes att bry sig om någon annan. En kärleksfull vuxen hade tagit sig tiden att se honom, skratta med honom och bry sig om honom. Detta enkla ögonblick gjorde starkt intryck på den lille brunögde pojken, omgiven av hopplösa förhållanden. Hela hans liv var fokuserat på överlevnad och att ha tillräckligt med mat för sig själv. Att se hur dessa barns beteenden förändras efter bara några dagar tillsammans med oss var inget annat än mirakulöst! Ett sådant vittnesbörd om den undervisning vi själva fått. Det yazidiska samhället har i åratal blivit utsatt och traumatiserat av IS, och den fysiska och emotionella skadan är ofattbar. Tyvärr har barnen drabbats hårt. Många av dem har förlorat en eller båda föräldrar och försöker bara överleva dagen. Verkligheten är den att många inte går i skola eller har nog med mat. Happy Kids-programmet vill ta dem ut ur denna mörka och eländiga miljö och ge dem glädje genom lekar och vårdgrupper. Enligt Matteusevangeliet 9:36–38 såg Jesus folket. Han tittade dem in i ögonen och såg säkerligen varje gång sinnesrörelse och upplevde outtalade känslor. Han såg dem och hans hjärta brast. De var förvirrade, förlorade och försökte planlöst navigera sig genom livet utan någon som brydde sig om dem. Jesus såg människorna som var sårbara och som ingen tog om hand och tillät sitt hjärta att brista – till handling. Vid slutet av sista dagen, då teamet tog farväl av de älskade yazidiska barnen, kretsade tankarna kring vad de hade kommunicerat enbart genom att bry sig om. En teammedlem summerade sin upplevelse av resan så här: ”Jag ber att barnen ska ha fått hopp, glädje och kärlek genom oss.” Detta är Guds kallelse till oss, att vi ser människorna och vårdar oss om dem. Att vi ger dem hopp om en morgondag och en ljusare framtid.  
  • 12/03 - 2019
 • Församlingen

  Nu ska vi bygga tillsammans

  Vågen av väckelse som drabbade oss för ett år sedan får nu en fortsättning. Unga människor som då blev djupt berörda av Guds Ande står redo att kliva in i tjänst. Samtidigt har vi lagt grunden för att aktivt kunna bygga nya församlingar. Vi står rustade för det som väntar under året som kommer. Ett gäng på 36 personer åkte på en blåsig och vågig dagskryssning på Östersjön. Det var några av oss ledare från Livets Ord samt 31 stycken av våra "unga predikanter”. Det är en grupp unga människor mellan 20 och 30 år som längtar efter att tjäna Gud, med en kallelse att predika. Flera har redan kommit i gång, medan några just har avslutat bibelskolan och är precis i början på denna väg. En del är har inte ens fyllt tjugo men ska ändå åka på missionsresa till Indien inom en månad där de ska undervisa och predika flera månader i våra församlingar.  Alla dessa härliga brinnande bröder och systrar har blivit djupt berörda av Guds Andes vind i vår församling det gångna året, och nu längtar de efter att gå vidare. De vill ut och tjäna honom i världen och se samme helige Ande beröra andra genom dem. – Detta är ändå lite unikt, menar pastor Joakim Lundqvist, en av resans ledare. Ofta får sådana andeutgjutelser som vi var med om under vårterminen kritik. Man är rädd för överdrifter och riskerar därför att begränsa det Herren gör. Det leder inte vidare, mer än att människor får kraftfulla upplevelser med Herren som lätt blir ett självändamål i sig.  – Det var viktigt för oss att se till att detta fortsatte så länge Herren ville, och nu ser vi en andra våg av det, en ung generation som har blivit förvandlade av en väckelse och nu vill använda vad de har fått för att bygga Guds rike. Det är nästa kapitel i denna våg av väckelse.  Det var i februari förra året som den helige Ande kom och besökte vår bibelskola på ett speciellt sätt. Det var början på en andeutgjutelse som spreds från bibelskolan till hela församlingen. Söndag efter söndag kom människor fram för förbön och många starka vittnesbörd om helanden kom in. Andens gåvor flödade i mötena och speciellt rörande var det att höra om unga människor som blev botade från ångest och depression.  – Vi hade haft en tid av intensivt arbete för att ställa Livets Ord i ordning inför framtiden. Vi hade jobbat med den inre strukturen, med formuleringar av värderingar för ledarskap och kultur samt med att på nytt formulera vår tro. Då Anden föll över församlingen upplevde vi detta som när Salomo hade byggt klart sitt tempel och det fylldes av Guds härlighet, säger Joakim.  – Herren berörde dessa underbara ungdomar och de kände sig kallade till tjänst. Några till att vara missionärer, andra predikanter, församlingsbyggare och ledare. Det var så vackert. Vi har längtat efter och talat om behovet av att se en ny generation ta vid, så gjorde Gud detta och gav oss det, förklarar Simon Ahlstrand. Han är en av församlingens pastorer och rektor för bibelskolan. Han har haft mycket kontakt med ungdomarna, och sett hur förvandlade många av dem har blivit.  På båten pratade vi om den tradition vi står i som predikanter inom Livets Ords rörelse. Predikan har alltid varit en central del av vår verksamhet. Vi står i en kyrkohistorisk tradition tillhörande den pingstkarismatiska grenen på kyrkoträdet (de andra riktningarna är katolska, ortodoxa och lutherska kyrkan). Inom denna rörelse har Livets Ord ett dna som beskriver vad som är vårt bidrag till den stora universella kyrkan. Vi beskriver detta genom fem ord: Evangelium, tro, Anden, mission och enhet. Vi står i en lång kristen tradition, och predikanterna som arbetar utifrån Livets Ord respekterar denna tradition. Vi förkunnar ett kraftens evangelium, men även ett klassisk kristet budskap så som det har förmedlats under två tusen år. Vi står för de kristna dygderna. Vi tror på Andens liv och kraft, och vi vill leva utåtriktade liv där mission alltid är centralt och vi gör detta med en djup respekt för hela Kristi kropp. Det är den traditionen som de unga placerar sig i. Vi undervisade också ingående om hur de förbereder sig inför sin predikan. Joakim delade från sina personliga erfarenheter om hur han gör, och vännerna lyssnade aktivt. Joakim är en duktig predikant och ett exempel för många.  Andra halvan av kryssningen hade vi vad vi kallar för «preaching lab». Det är när vi låter de unga få predika ett budskap var, och sen går vi igenom framförande och ger konstruktiv kritik. Det är ett nervöst moment men också mycket utvecklande för den som vill bli bättre på detta. Livets Ord jobbar i många olika kulturer och därför är det viktigt att man predikar med en förståelse för hur människor fungerar och tar emot Ordet i olika länder. Ville Männistö är pastor och en av våra missionskoordinatorer och erfaren missionär. Han delade med sig av sina erfarenheter från detta. Mycket av vad man säger i Sverige från en talarstol kan bli helt fel i Indien. Därför måste en predikant utveckla en djup förståelse och kärlek till just de människor han talar till för att effektivt kunna kommunicera till dem.  – Det är så intressant att se Guds pedagogik i det hela, säger Rune Borgsö, också en av församlingens pastorer och missionskoordinatorer. Vi har jobbat så intensivt för att formulera Livets Ord genom att se på vår tro och struktur, men även också på vad vi behöver förändra. Allt detta sammanfattade vi i ett dokument som visade sig bli till stor nytta för Livets Ords församlingar i hela världen. Här kan man se det som är vår gemensamma identitet och hur vi önskar bygga denna rörelse i framtiden. Nu har vi också en generation av kommande arbetare som är redo att ta detta ut i världen. Det är så fascinerande att se hur Herren orkestrar det hela, menar han. – Vi har ju alltid byggt strategiskt, säger Joakim. Men vi har ändå varit en rörelse av såningsmän. Vi har sått Guds ord på många olika fält runt om i världen, sen har frukt växt upp organiskt.  Därav alla våra församlingar. Nu står vi i ett annat läge. I framtiden kommer vi att skicka ut församlingsplanterare som strategiskt bygger församlingar dit Herren leder oss. Vi kommer i större grad att vara byggnadsarbetare. Så många gånger har vi fått tilltalet från Herren om att han kallar oss till Europa. Vi har fått ordet om Kaleb som ber om att få bergsbygden. Europa är en sådan bergsbygd som Herren vill inta. Det är en kontinent i stort behov av att möta Herren. Och vi tror att vi kommer arbeta mycket här framöver. – Det är mycket som händer nu som visar på att vi står i en ny visionär tid, påpekar Rune. Vi har en ny ledarkonferens i april som vi kallar LEAD. Detta är en arena för ledare från alla kristna sammanhang. Innan den börjar har vi ett dygn med den europeiska rörelsen där ledare från hela Europa och Ukraina kommer tillsammans. Då jobbar vi konkret för att utveckla våra relationer och vår gemensamma rörelse. Vår rörelse av församlingar i Ukraina har blivit återuppbyggd och består nu av 110 församlingar. Vi har startat ett nytt program för att hjälpa unga in i tjänst som vi kallar trainee (se egen artikel). Genom detta får de teologisk utbildning, mentorskap, handledning, praktisk och andlig fostran så att de efter tre år kan kliva in i heltidstjänst någonstans i vår rörelse.  – Jag har varit med i Livets Ord i många år nu, säger Joakim. Men jag tycker ändå att detta är den mest stimulerande tiden. Jag skulle för allt i världen inte vilja missa det vi upplever just nu. Det är så spännande.   Text: Rune Borgsö
  • 05/03 - 2019
 • Musik

  Elevation Worship till Sverige

  Vi är otroligt glada att kunna presentera att Elevation Worship kommer till Sverige för allra första gången för att ha en lovsångskonsert i våra lokaler. Med lovsånger som Come to the altar, Resurrecting, Here as in heaven, Do it again, There is a cloud  m fl som sjungs över hela världen, kommer Elevation Worship äntligen till Europa för att leda oss i lovsång och tillbedjan. Det blir en workshop där teamet kommer dela hur deras sånger föds och hur dom jobbar som kyrka med det musikaliska uttrycket, som sedan avslutas med en fantastisk konsert Det finns ett begränsat antal platser till workshopen, så där är det först till kvarn som gäller! Du hittar dina biljetter här: https://www.nortic.se/dagny/event/20776 (Konserten) Du hittar dina biljetter här: https://www.nortic.se/dagny/event/20774 (Konsert + Workshop) Arrangemanget är ett samarbete mellan Lindéh&Lindholm och Livets Ord.
  • 25/01 - 2019
 • Media

  Pastor Joakim och Maria Lundqvist gästar nya TBN Nordic

  TBN Nordic bjuder in till helkvällar under jul och nyårshelgen och  Joakim och Maria Lundqvist är några av gästerna i serien.
   
  Missa inte deras program där de delar med sig av sin jul och sina traditioner med familjen. Som en rödtråd genom kvällarna finns även naturligtvis budskapet om varför vi egentligen firar jul och hur vi kan ha hopp inför en okänd framtid.
  I en skön och avslappnad miljö delar de från sina hjärtan tillsammans med andra gäster och programvärdarna Anders Wisth och Petra Hellsing.
   
  Programet med Joakim och Maria sänds på Juldagen den 25 december från 19.00.
  För att se programmet kan du gå till  www.tbnnordic.tv men det visas även på TBN Nordics satelitplats på VIASAT 141.
  • 21/12 - 2018
 • Konferenser

  Det finns en sådan kraft när kvinnor kommer tillsammans

  Hennes Helg – 1-3 februari 2019 Efter att det lyckade konceptet Hennes Frukost lanserades på Livets Ord under 2016, föddes drömmen om en hel konferens för kvinnor. I februari 2019 är det dags för tredje omgången av Hennes Helg. Maria Lundqvist som är värdinna, berättar förväntansfullt.   - Hennes Helg är så mycket mer än ett event i mängden. Vi vill ge upplevelsen av att deltagarna är hembjudna på middag, säger Maria. Oavsett ålder eller var man är i livet vill vi att alla kvinnor ska känna sig jättevälkomna till dessa dagar, och veta att vi verkligen ser fram emot att träffa dem alla. Man behöver inte vara nära Maria speciellt länge för att höra hennes längtan att få uppmuntra, utmana och inspirera kvinnor, och hennes passion över vikten av att komma tillsammans för att söka Gud i livets alla faser. "Det finns en sådan kraft när kvinnor kommer tillsammans, över generationsklyftor och alla andra gränser som försöker skilja oss åt. Vi har det gemensamt att vi alla är kvinnor och skapade av Gud för ett viktigt syfte. Och detta – inspirationen som finns i att komma samman inför Gud – är vad Hennes Helg handlar om!" Frukten av tidigare års Hennes Helg talar sitt tydliga språk – kvinnor i alla generationer har blivit uppbyggda, förvandlade och utmanade att följa Jesus ännu närmare. Många har uppskattat konferensens utrymme för förbön och personlig betjäning, den varma tonen av gemenskap och identifikation, lovsången och den specialinriktade förkunnelsen på just kvinnans utgångspunkt och förutsättning. "Vi vill inte bara förmedla ett budskap, utan vi vill att hela miljön under Hennes Helg ska signalera värme och omsorg", säger Therese Hörnqvist, projektledare för konferensen. Inför 2019 är Maria och Therese extra glada över att Hennes Helg får besök av Brandi Carrano, som tillsammans med sin make John leder International Church i Barcelona, Spanien. Hon är en mycket populär och älskad talare på kvinnokonferenser världen över. "Jag tror att folk kommer att älska henne", säger Maria. Inte minst för att hon gör det väldigt lätt för människor att relatera till sig, därför att hon själv är väldigt öppen. Men hon är samtidigt väldigt grundad i Guds ord. En rad andra talare och inslag vittnar om att 2019 års version av kvinnokonferensen, blir något alldeles extra! Maria avslutar: "Kom, oavsett om du är dotter, mamma eller mormor – och kom hungrig och öppen. Då finns det inget som kan hindra Gud från att möta oss!"   Läs mer om konferensen: http://henneshelg.livetsord.se 
  • 12/12 - 2018
 • Humanitärt

  20 år i barnens tjänst

  IndianChildren firar 20 år och arbetet växer stadigt från år till år. Drivkraften har alltid varit att lyfta barn från slummen, ut ur fattigdom och misär till ett värdigt och välsignat liv.

  När rikshawn puttrar in i slumområdet kommer barnen springande med sina muggar i händerna. Det är måndag kväll och dags för ett av veckans två tillfällen när IndianChildren delar ut mjölk till cirka 300 barn i en stad i nordvästra Indien. I staden driver man, tillsammans med sin samarbetspartner, även två gatuskolor för cirka 90 barn som lever i en misär vi knappt kan föreställa oss. Att lyfta dessa barn ur fattigdom och misär och ge dem ett värdigt och välsignat liv är hjärtat och drivkraften hos IndianChildren.

  Fonden startades för 20 år sedan i och med Birgitta Ekmans 50-årsdag. Under de första åren gjorde vi enklare insatser som att sponsra möbler till olika projekt. Men snart började arbetet ta form i enlighet med visionen att ge fattiga indiska barn en möjlighet att växa upp till trygga och starka individer.

  Hjälpen utökades till matutdelning, operationer, vaccinationer, sy-skolor, microlån med mera. Allteftersom tiden gick såg vi också behovet av att mer långsiktigt hjälpa barnen ut ur den fattigdom de fötts in i. Vi startade enklare gatuskolor och med tiden fick vi även möjlighet att driva en egen lågstadieskola för barn i slummen. Ungefär 10 år efter starten introducerade vi därför ett fadderprogram för att finansiera barnens skolgång.

  Och nu, efter 20 år, hjälper vi tillsammans 500 barn genom grundskolan, ytterligare 125 barn får skollunch, 150 barn i någon av gatuskolorna, och vi har mjölkutdelning till 300 barn och ungdomar i veckan. Utöver det får barnen vaccinationer, hälsoundersökningar och, vid behov, operationer och hjälpmedel som till exempel glasögon. Vi utbildar dem i hur man sköter sin hygien, hur man undviker sjukdomar som sprids genom vatten och myggor samt hur man sköter sår och brännskador.

  Vi är fortfarande bara i början av detta viktiga arbete! Gud skall nå fler av Indiens barn med sin kärlek.

  • 12/12 - 2018