» Humanitärt arbete

Vårt hjärta för Uppsala

Evangeliet är väldigt praktiskt och för oss på Livets Ord är det en självklarhet att sträcka ut en hjälpande hand till människor i behov av humanitär hjälp. Genom vår dagliga verksamhet har vi kontakt med en mängd familjer, barn och ungdomar som på olika sätt behöver hjälp och stöd. Den allmänmänskliga omsorgen om människor och tron på att Gud kan förvandla liv ger en social helhetssyn.

Hjärtat i hela verksamheten är alla våra volontärer som varje vecka ger omsorg och stöd till hemlösa, flyktingar, socialt utsatta eller där behoven är som störst. En annan viktig faktor är samarbetet med polis, myndigheter och andra organisationer som arbetar socialt i Uppsala. Vi är både glada och tacksamma att som kyrka kunna vara med och göra vår stad lite bättre.

Vår verksamhet består bland annat av:

  • Soppkök i Gottsunda
  • Hjälp till hemlösa i Uppsala
  • Härbärge
  • Integration av barn och ungdomar
  • Nattvandring