» Själavård

Själavård & Celebrate Recovery

Själavård
Själavården på Livets Ord är en plats för att förmedla hopp och stöd till individer och äktenskap. Våra själavårdare är volontärer som står med dig i livets svårigheter. Önskar du kontakt, så skriv till oss så kontaktar vi dig för att boka in ett första bedömningssamtal där du får träffa två erfarna själavårdare. Syftet med detta bedömningssamtal är att få träffa dig och höra vilka behov du har och hur vi bäst kan hjälpa dig. För dig som önskar hjälp i ditt äktenskap, så har vi ett team bestående av par som kan träffa er tillsammans. Våra själavårdare har tystnadsplikt.

 

Celebrate Recovery
Har du sår, ovanor eller beroende? Celebrate Recovery är ett kristet bibelbaserat 12-stegsprogram för kvinnor och män som träffas varje vecka i grupper. Syftet med Celebrate Recovery är att uppmuntra gemenskap och fira Guds helande kraft i våra liv på vår väg mot tillfrisknande. Vi blir förvandlade när vi delar våra erfarenheter, styrkor och hopp med varandra. Vi blir dessutom villiga att acceptera Guds nåd och förlåtelse när vi löser våra livsproblem. I Celebrate Recovery ses vi i små grupper av män eller kvinnor, och du är varmt välkommen oavsett vad du kämpar med. Bitterhet, låg självkänsla, medberoende eller sår från tidigare upplevelser? I Celebrate Recovery är du välkommen. I grupperna praktiserar vi fullständig tystnadsplikt för allt som sägs i gruppen och vilka som går i grupperna.

 

Stödgrupper för föräldrar till barn med psykisk ohälsa
Har du ett barn som lider av psykisk ohälsa? Då är du inte ensam. Som förälder kan det vara tungt och svårt och många gånger kan man känna sig ensam. Bibeln uppmanar oss som kristna att stödja och uppmuntra varandra. Därför inbjudes du som är föräldrar till barn som lider av psykisk ohälsa till en stödgrupp med andra kristna föräldrar i samma situation. Har ditt barn ångest, depression, ätstörningar, neuropsykiatrisk problematik eller någonting annat så är du välkommen att komma med för att träffas, dela gemenskap, erfarenheter och bön. Träffarna är ca 1 gång i månaden. Precis som i övriga grupper i själavården gäller tystnadsplikt för allt som sägs i gruppen och även om vilka som går i grupperna, för att du ska känna dig trygg. Varmt välkommen att höra av dig för info och anmälan till: sjalavard@livetsord.se

 

För mer info och kontakt angående önskan om själavård, äktenskapsrådgivning eller Celebrate Recovery, skriv till:

sjalavard@livetsord.se