Israel - centrum för din tro

Israel och det judiska folket har en unik plats i den kristnes liv. Jesus, som själv är jude och som kom till vår jord till följd av en 2000 år lång förberedelse av det judiska folket, gav frälsning till hela mänskligheten. Allt som hände utspelade sig i Israels land! Snart kommer Jesus tillbaka igen – tillbaka till det enda stället på jorden där hans fötter känner igen stenarna och dammet. Tillbaka till den enda platsen på jorden han någonsin kallade ”hem”. Tillbaka till folket han älskar så djupt. Tillbaka till Israel.

Att det judiska folket återvänder till sitt eget land och upprättandet av staten Israel är en viktig del i Guds frälsningsplan. I nästan två tusen år var blotta tanken på en judisk stat i bästa fall en avlägsen dröm. Inte många gjorde något för att återupprätta Israel…. förutom Gud! Hans löften sviker aldrig och inget talar starkare om Guds trofasthet än berättelsen om Israel.

Sedan snart sjuttio år står den judiska staten – mot alla odds – som ett vittnesbörd om Guds trofasthet mot sitt ord och kärlek till det judiska folket. Sedan 1948 har judarna återigen ett hem på denna jord; En plats som välkomnar dem och som skyddar dem. Tyvärr visar antisemitismen runt omkring i världen allt för ofta att detta skydd är helt nödvändigt.

Israels 70-årsjubileum är en anledning att fira. Guds löften gäller nu alla Vi vill glädja oss med det judiska folket och över denna förunderliga lilla nation med dess många prestationer. Vi vill uppmuntra och säga att vi tror på er, vi stöder er och vi ber för er! Israel behöver se att det finns kristna som värnar om det judiska folket och dess land – och vi kristna behöver på djupet förstå Guds hjärta och passion för Israel.