» IndianChildren

Varje barn är värdefullt

- vi kan göra en skillnad

Varje människa är värdefull, varje barn är ett mirakel. Men många barn i världen värdesätts inte utan är bortglömda, övergivna eller utnyttjade.

IndianChildren bedriver social och humanitär verksamhet bland fattiga barn i Indien, med utgångspunkt från FNs Barnkonvention och en kristen värdegrund. Vår önskan är att se barnen växa upp till trygga och starka individer och lyfta dem ur misär till ett värdigt och välsignat liv. Tillsammans kan vi ge Indiens barn nya livsvillkor och hopp för framtiden. Du kan hjälpa oss att ge dem näringsrik mat, möjlighet till skolgång och grundläggande hälsovård.

Tillsammans kan vi göra skillnad!