» Diakoni

Diakoni och omsorg

Under vissa perioder i livet, längre eller kortare, behöver vi alla hjälp och stöd från vår omgivning. Här i församlingen Livets Ord vill vi ha en så pass öppen och varm atmosfär att det ska kännas både naturligt att enkelt att be om hjälp när livet kräver det.

Med både ett erfaret pastorsteam och många volontärer med kompetens när det gäller exempelvis juridik, ekonomi, kontakt med myndigheter, familjerådgivning etc så finns möjlighet till både samtal, rådgivning och förbön för dig som behöver.

 

Vilken hjälp kan vi erbjuda?

Vad gör en diakon? Diakoni är ett brett begrepp men här på Livets Ord vill vi finnas till hands när det handlar om exempelvis stöd och hjälp när du blir sjuk och hamnar på sjukhus eller om familjen drabbas av dödsfall och behöver hjälp med begravningen. Vi hjälper även till med ekonomirådgivning, krishantering, familjerådgivning, har samlingar för barn med speciella behov (UNIK-samlingar), vigslar och vigselsamtal, juridik och kontakt med myndigheter, flykting- och asylfrågor, alkohol- och drogproblem, ensamhet och andra utmaningar som kan drabba oss. Som kristen kyrka vill vi också självklart hjälpa dig om du har andliga funderingar och ge dig vägledning även där. Gud är intresserad av hela människan!

I samband med våra gudstjänster finns det alltid möjlighet till samtal och förbön tillsammans med pastorer, rådgivare eller förebedjare.


Ansvarig för det diakonala arbetet här i kyrkan är pastor Urban Karlsson:

urban.karlsson@livetsord.se
018-489 80 11

 

Förbön och samtal via telefon och e-post
Har du behov av samtal eller förbön kan du ringa vår bönejour på telefonnummer 018- 489 80 08. Det går även bra att mejla ditt böneämne till oss på bon@livetsord.se