» Från ringa begynnelse till internationellt genombrott!