» Äktenskapskurs

Om Kursen

Att lägga ner tid och energi på sitt äktenskap är en ovärderlig investering. Det gäller oavsett om du har varit gift kort eller lång tid. Du kan förebygga eller lösa många problem genom att tillämpa de principer som lärs ut på denna kurs. Den är användbar och rolig för er som redan har ett starkt äktenskap. Den hjälper också er som går igenom svårigheter. Kursen kan bli en hjälp att starta upp en förnyad och konstruktiv kommunikation och bygga en ny närhet.
De ämnen som berörs är mycket vardagsnära och innehåller uppgifter som makarna ska jobba med tillsammans, både under träffarna och däremellan. Kursen kräver således engagemang från båda makarnas sida om den ska ha avsedd effekt. Närvaro på alla träffar är också mycket viktigt.

Praktiskt information
Kursstart: 4 mars 2020 kl 18.30
Kursavslutning: preliminärt 13 maj 2020
Kursen sträcker sig över 7 tillfällen
Pris: 795 sek/par (inkluderar fika, kursbok och litteratur).
Datumen är:
4/3 Säker grund
11/3 Kommunikation
18/3 Kärlek i praktisk handling
1/4 Konfliktlösning
15/4 Föräldrar och svärföräldrar
29/4 Bra sex
14/5 Förlåtelsens kraft